Informatie

Christelijk Vocaal Ensemble Marcantus is opgericht in mei 2007.

De naam van het koor is een samenvoeging van twee woorden: Markant en Cantus.

Markant: synoniem van opvallend, bijzonder, kenmerkend, frappant, saillant.
Het koor wil zich onderscheiden in zangkwaliteit en koorklank. Daarnaast is het koor markant op het gebied van de christelijke identiteit, onderlinge saamhorigheid en goede sfeer.

Cantus: letterlijk: zang
Dat het bij Marcantus uiteindelijk om het zingen gaat, mag duidelijk zijn. Daarbij heeft elke stem zijn eigen unieke bijdrage in de samenklank.