Lid worden?

Met enige regelmaat zijn er vacatures binnen het koor.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij thuis studeren met behulp van een repetitierooster. Mede hierdoor kan de nadruk tijdens de repetities vooral op stem- en koorvorming liggen. De koorzangers hebben een ruime koorervaring en/of volgen zangles.

Marcantus repeteert drie keer per maand op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 10 in Houten. Geïnteresseerde zangers zijn welkom op een reguliere repetitieavond en kunnen een deel van de repetitie meezingen binnen de passende stemgroep. Hierna volgt een auditie, waarin bepaald wordt of het niveau van de zanger aansluit bij de kwaliteit van het koor en of individuele stem past binnen de stemgroep.

De contributie bedraagt € 20,- per maand. Voor de repetities geldt per project een aanwezigheidsplicht van 80%.

Marcantus is een christelijk kamerkoor. We hopen en verwachten dat elke zanger zich hierbij thuis voelt!

Voor stemgroepen waarbinnen geen vacatures zijn, wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Heeft u interesse om te komen zingen bij Marcantus? Stuur dan een mail naar houtenmarcantus@gmail.com.